PROBOSZCZ

Ks. Jerzy Ważny

 • Kustosz Sanktuarium MB Kębelskiej
 • Dziekan dekanatu Kazimierz Dolny
 • Proboszcz Parafii
 • Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
 • Świecenia kapłańskie przyjął 12.12.1987r. w Lublinie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Tarnogórze (1987-1993) i par. pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie (1993-1997) oraz jako proboszcz w Rudniku Szlacheckim (1997-2001). Od 20.08.2001 proboszcz w par. św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Puławy Południe. Od 01.09.2006 - wicedziekan nowoutworzonego dekanatu Kazimierz Dolny. 13.12.2007r. mianowany Dziekanem dekanatu.

WIKARIUSZE

Ks. Artur Sura

 • Święcenia kapłańskie przyjął 22.05.1999 r. w Lublinie. W latach 1999-2002 - wikariusz w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. W latach 2002-2009 - wikariusz w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Od 01.07.2009 r. wikariusz w tutejszej parafii.

Ks. Adam Breś

 • Święcenia kapłańskie przyjął 2009r. w Lublinie. Od 1.07.2020r. wikariusz w tutejszej parafii.

REZYDENCI

Ks. Jan Pęzioł

 • Protonotariusz apostolski
 • Kanonik honorowy Kapituły LubelskieJ
 • Święcenia kapłańskie przyjął 20.04.1958r. w Lublinie. Pracował jako wikariusz w Polichnie (1958-1959), Kumowie (1959-1964), Potoku Wielkim (1964-1965) i Kalinówce (1965-1968), gdzie objął funkcję proboszcza 11.05.1968r. i pełnił ją do 1972r.
 • Następnie pracował jako proboszcz w Zagłobie (1972-1976) i Turobinie (1976-1978). 14.11.1978r. mianowany proboszczem tutejszej parafii i Kustoszem Sanktuarium. Funkcję tę pełnił do 2001r. 20.08.2001r. - przeniesiony w stan emerytalny. Jest szafarzem sakramentu bierzmowania w Sanktuarium w Wąwolnicy oraz ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji. Pełni też funkcję egzorcysty archdiecezjalnego.

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

(według rocznika święceń)

1925 Ks. Zdzisław Ochalski
1940 Ks. Wojciech Sikora (+1969)
1956 Ks. Janusz Świderski, pallotyn
1956 Ks. Marian Lis (+ 1958)
1964 Ks. Józef Brzozowski
1965 Ks. Józef Figiel
1972 Ks. Wojciech Niezabitowski
1983 Ks. Jacek Wargocki
1984 Ks. Andrzej Lipczyński (+ 1994)
1986 Ks. Tomasz Wargocki
1990 Ks. Józef Kruk
1992 Ks. Gustaw Sikora
2004 Ks. Rafał Lewandowski
2005 Ks. Mariusz Karczmarczyk
2020 Ks. Paweł Saran


SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII

s. Niezabitowska Barbara - Urszulanka Serca Jezusa Konającego, USJK (Urszulanki szare)
s. Wójciak Małgorzata - Urszulanka Unii Rzymskiej


KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII