Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.  
W tym roku do akcji zgłoszony został również Rejon WĄWOLNICA I OKOLICE .
Przyświeca nam idea mądrej pomocy: bezpośredniej, celowej i przygotowanej z myślą o konkretnym człowieku.
Jak działa SZLACHETNA PACZKA ?
*Najpierw wolontariusze w swoim środowisku docierają do rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej, przeprowadzają wywiad środowiskowy i pytają o ich potrzeby.
* Następnie opis każdej rodziny wraz z listą potrzeb trafia do anonimowej bazy danych na stronie www.szlachetnapaczka.pl
* Darczyńca wybiera konkretną rodzinę, aby sam lub wraz z grupą znajomych przygotować dla niej świąteczną PACZKĘ według listy potrzeb. Szczegóły uzgadnia z wolontariuszem poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
* Wreszcie: darczyńcy przygotowują pomoc, a gotową PACZKĘ dostarczają do jednego z magazynów, działających w całej Polsce. Stamtąd nasi wolontariusze dostarczają ją do domów potrzebujących.
Robienie Paczki jest wydarzeniem społecznym – angażują się w to grupy ludzi, które wspólnie organizują pomoc. Coraz częściej Paczkę wspólnie robią całe firmy, klasy szkolne, urzędy, szkoły i przedszkola – wtedy na paczkę zrzuca się większa liczba osób, niż wśród osób prywatnych.

W 2014 roku chcemy dotrzeć z PACZKAMI do 17,5 tysięcy rodzin!
Wspierają nas firmy, oraz osoby prywatne http://www.szlachetnapaczka.pl


W pierwszym etapie rekrutujemy Wolontariuszy których zadaniem jest :
- spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą na poprawę sytuacji
-
współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki
- działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu, transportu paczek

W kolejnym etapie w dniach 13-14 grudnia 2014 , będziemy potrzebowali osób/instytucji chętnych do rozwiezienia własnym transportem razem z Wolontariuszem i ewentualnie Darczyńcą przygotowanych paczek , oraz zorganizowanie cateringu (poczęstunku w świątecznym paczkowym magazynie).
Wszyscy zatrudnieni przy akcji SZLACHETNA PACZKA to Wolontariusze  i nie pobierają wynagrodzenia .
Serdecznie zapraszamy do Zespołu SZLACHETNEJ PACZKI
Gotowy do służby?     Zgłoś się na www.superw.pl
Na zgłoszenia czekamy do 30 września  2014.


STOWARZYSZENIE WIOSNA „SZLACHETNA PACZKA”
Lider Rejonu Wąwolnica i okolice

Edyta Furtak-Łuka

tel: 693541790

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego