Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

O Wąwolnicy

9. Antoni Rostworowski - dziedzic z Kębła - Stanisław Jan Rostworowski

10. Wąwolnickie Ofiary Katynia - Anna Pardyka

11. Barbara Miazga - żołnierz AK i wieloletnia wąwolnicka nauczycielka - Anna Pardyka


12. Tadeusz Miazga - wieloletni wąwolnicki organista, żołnierz AK - Anna Pardyka, Adam Łaguna

13. Walory wychowawcze wybitnych osób związanych z Wąwolnicą: Eliasz z Wąwolnicy, ks. Wielisław Krycki, Antoni Rostworowski, Nauczyciele Tajnego Nauczania - Anna Pardyka


14. Polskie wady narodowe i ich przezwyciężanie w szkolnictwie okresu miedzywojennego na przykładzie Szkoły Powszechnej w Wąwolnicy - Anna Pardyka

artykuł ukazał się w Rocznikach Humanistycznych 50 (2002), z 2,s.149-185,
wydawanych przez Towarzystwo Nakowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

15. Obchody Święta Niepodległości w przedwojennej Wąwolnicy - Anna Pardyka

16. Wąwolnica w latach 1936-37 w opisach kierownika i uczennicy Publicznaej Szkoły Powszechnej - Anna Pardyka

17. Władysław Hora (1895-1965) - przedwojenny kierownik Szkół Powszechnych w Niezabitowie i Drzewcach oraz jego droga do niepodległości - Anna Pardyka


18. Zarys historii Wąwolnicy - Anna Pardyka


19. Zofia z Rostworowskich Wesslowa - nauczycielka i działaczka społeczna, okresowo współwłaścicielka Kębła - Stanisław Jan Rostworowski


20. Jan Maria Józef Rostworowski (1915-1944) - Stanisław Jan Rostworowski


21. Drzewce - początek i koniec życia dwóch żołnierzy kampanii wrześniowej 1939r (Wacław Łatkowski, Józef Nowicki) - Anna Pardyka i Ewa Pyśniak


22. O ścieżce dydaktycznej. Bibliografia. - Anna Pardyka, Ewa Klocek


23. Maria Malczewska - kierowniczka wąwolnickiej szkoły czasu zaborów i Drugiej Rzeczpospolitej


24. Relacja ks. kapelana AK Józefa Gorajka - Czesław Dąbrowski

25. Ks. prałat Józef Gorajek - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - ks. Aleksander Baca

26. Powstanie Styczniowe w Wąwolnicy, wąwolniczanie w powstaniu - Anna Pardyka

27. Zarys historii dworu w Kęble - Anna Pardyka

28. Kapitan Maciej Sławęcki - żołnierz napoleoński i powstaniec listopadowy oraz jego nagrobek na wąwolnickim cmentarzu - Anna Pardyka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego