Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

Duszpasterze

Parafia

PROBOSZCZ

Ks. Jerzy Ważny

Kustosz Sanktuarium MB Kębelskiej
Dziekan dekanatu Kazimierz Dolny
Proboszcz Parafii
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Świecenia kapłańskie przyjął 12.12.1987r. w Lublinie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Tarnogórze (1987-1993) i par. pw.
św. Jadwigi Królowej w Lublinie (1993-1997) oraz jako proboszcz w Rudniku Szlacheckim (1997-2001). Od 20.08.2001 proboszcz w par. św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Puławy Południe. Od 01.09.2006 - wicedziekan nowoutworzonego dekanatu Kazimierz Dolny. 13.12.2007r. mianowany Dziekanem dekanatu.

WIKARIUSZE

Ks. Artur Sura
Święcenia kapłańskie przyjął 22.05.1999 r. w Lublinie. W latach 1999-2002 - wikariusz w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. W latach 2002-2009 - wikariusz w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Od 01.07.2009 r. wikariusz w tutejszej parafii.

Ks.
Ryszard Dębowski
Święcenia kapłańskie przyjął
21.05.1994r. w Lublinie. Od 1.07.2019r. wikariusz w tutejszej parafii.

REZYDENCI

Ks. Jan Pęzioł
Protonotariusz apostolski
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Święcenia kapłańskie przyjął 20.04.1958r. w Lublinie. Pracował jako wikariusz w Polichnie (1958-1959), Kumowie (1959-1964), Potoku Wielkim (1964-1965) i Kalinówce (1965-1968), gdzie objął funkcję proboszcza 11.05.1968r. i pełnił ją do 1972r. Następnie pracował jako proboszcz w Zagłobie (1972-1976) i Turobinie (1976-1978). 14.11.1978r. mianowany proboszczem tutejszej parafii i Kustoszem Sanktuarium. Funkcję tę pełnił do 2001r. 20.08.2001r. - przeniesiony w stan emerytalny. Jest szafarzem sakramentu bierzmowania w Sanktuarium w Wąwolnicy oraz ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji. Pełni też funkcję egzorcysty archdiecezjalnego.
KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII
(według rocznika święceń)

1925 Ks. Zdzisław Ochalski
1940 Ks. Wojciech Sikora (+1969)
1956 Ks. Janusz Świderski, pallotyn
1956 Ks. Marian Lis (+ 1958)
1964 Ks. Józef Brzozowski
1965 Ks. Józef Figiel
1972 Ks. Wojciech Niezabitowski
1983 Ks. Jacek Wargocki
1984 Ks. Andrzej Lipczyński (+ 1994)
1986 Ks. Tomasz Wargocki
1990 Ks. Józef Kruk
1992 Ks. Gustaw Sikora
2004 Ks. Rafał Lewandowski
2005 Ks. Mariusz Karczmarczyk
2011 Ks. Jarosław Ceglarski


SIOSTRY ZAKONNE
POCHODZĄCE Z PARAFII
s. Niezabitowska Barbara - Urszulanka Serca Jezusa Konającego, USJK (Urszulanki szare)
s. Wójci
ak Małgorzata - Urszulanka Unii Rzymskiej

KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZOWIE
Od 1027r. do kasaty opactwa na Świętym Krzyżu (1819r.) posługę w Parafii sprawowali O. Benedyktyni.
1635 O. Stanisław Glitowski
1664-1672 O. Emeric Ogonowski
1672-1680 O. Marcin Kwiatkiewicz
1680-1681 O. Jan Odo Marlicki
1681-1684 O. Jan Drzewiecki
1684-1687 O. Andrzej Szeligowski
1687-1688 O. Stanisław Glitowski
1688-1689 O. Andrzej Szeligowski
1689-1697 O. Sebastian Patrykowski
1679-1703 O. Chrystyn Mirecki
1703-1705 O. Wawrzyniec Rutkowski
1705-1707 O. Placyt Pawlikiewicz
1707-1709 O. Michał Rowiński
1709-1719 O. Jan Wadecki
1719-1720 O. Hilary Mazurkiewicz
1720-1733 O. Marcin Kiciński
1733-1738 O. Karol Szadurski
1738-1742 O. Emilian Zamłyński
1742-1743 O. Karol Badurski
1743-1745 O. Hiacynt Jabłoński
1745-1748 O. Karol Szadurski
1748-1751 O. Placyt Łapayski
1751-1763 O. Ambroży Malczewski
1763-1770 O. Jakób Mazurkiewicz
1770-1777 O. Józef Zarzycki
1777-1781 O. Stanisław Solnicki
1781-1784 O. Wincenty Szczytyński
1784-1796 O. Emeryk Gołaszewski
1796-1802 O. Wincenty Szczytyński
1802-1805 O. Gallus Woźniakowski
1805-1807 O. Wiktor Betger
1807-1813 O. Wincenty Szczytyński
1813-1817 O. Melchior Pachelski
1817-1819 O. Wincenty Wilczeński
1819-1833 O. Izydor Grylewicz
1833 Ks. Tomasz Barciński
1834-1837 Ks. Bazyli Kajetan Strasz
1837-1858 Ks. Jan Patro
1859-1891 Ks. Kacper Tuszewski
1891-1902 Ks. J. Pruszkowski
1902-1903 Ks. Stanisław Zbieć
1903-1907 Ks. Józef Kostkowski
1907-1925 Ks. Feliks Biały
1925-1935 Ks. Wielisław Krycki
1935-1955 Ks. Ludwik Bernatt
1955-1979 Ks. Józef Gorajek
1979-2001 Ks. Jan Pęzioł
2001- Ks. Jerzy Ważny

WIKARIUSZE
1820-1833 Ks. Ignacy Chromiński
1837-1858 Ks. Piotr Frankiewicz
1858 Ks. Kacper Tuszewski
1904-1906 Ks. Wielisław Krycki (w latach 1925-1935 - proboszcz parafii)
1915-1923 Ks. Czesław Lipka
1923-1925 Ks. Jan Samolej
1924 Ks. Jan Łazicki
1925-1927 Ks. Jan Rzędowski
1927-+.1928 Ks. Józef Iwanejko
1928-1930 Ks. Ludwik Kociszewski
1930-1931 Ks. Grzegorz Polichowski
1931-1932 Ks. Franciszek Barczuk
1932-1933 Ks. Stanisław Grzegorzewski
1933-1938 Ks. Jakub Kuźma
1935-1937 Ks. Michał Semka
1937-1940 Ks. Edward Zarzycki
1938-1941 Ks. Jan Kowalski
1940-1952 Ks. Józef Gorajek (w latach 1952-55 administrator
parafii, 1955-79 - proboszcz)
1941-1947 Ks. Konstanty Chmiel
1948-1965 Ks. Bolesław Bednarski (od 1965r. na emeryturze, mieszkał w parafii do 1978r.)
1955-1957 Ks. Franciszek Sysa
1957-1961 Ks. Alojzy Fałkowski
1961-1970 Ks. Bogdan Dudek
1965-1969 Ks. Henryk Szymański
1969-1970 Ks. Tadeusz Dębowski
1970-1974 Ks. Zbigniew Schab
1971-1979 Ks. Emil Wojtaś
1975 Ks. Jan Madej
1975-1978 Ks. Roman Składanowski
1978-1982 Ks. Janusz Świtaj
1979-1981 Ks. Zbigniew Jaworski
1980 Ks. Ryszard Jurak
1982-1984 Ks. Tomasz Bomba
1984 Ks. Jan Hałasa
1985-1987 Ks. Adam Lemieszek
1986-1990 Ks. Leszek Oberda
1987-1992 Ks. Marian Szuba
1990-1993 Ks. Stanisław Szymański
1992-1997 Ks. Piotr Wąsek
1993-1994 Ks. Mirosław Ładniak
1994-1996 Ks. Bogdan Kudelski
1997-1998 Ks. Eugeniusz Dobosz
1996-2002 Ks. Jacek Strachowski
1998-2000 Ks. Sławomir Jarocki
2000-2005 Ks. Grzegorz Boguta
2002-2004 Ks. Artur Surowski
2004-2010 Ks. Krzysztof Krakowiak
2005-2006 Ks. Paweł Bartoszewski
2006-2009 Ks. Paweł Turowski

2011-2016 ks. Łukasz Stasiewicz
2016-2019 ks. Arkadiusz Kot

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego